Blijf top of mind in uw buurt!

Adverteer nu op het grootste digitale nieuwsplatform van Nederland.

NU.nl heeft een dagelijks bereik van ruim 2 miljoen unieke bezoekers per dag en is daarmee het grootste digitale nieuwsmerk van Nederland. Dankzij de exclusieve samenwerking tussen Moving Digital en NU.nl start u gemakkelijk een online advertentie op het grootste nieuwsplatform.

NU.nl adverteren

Advertentiemogelijkheden NU.nl

Start een woningpromotie om uw aanbod onder de aandacht te brengen op een landelijk platform. Hoe reageren uw verkopers op het feit dat ze hun woning naast funda ook op NU.nl zien?  Of collecteer direct contactgegevens van potentiële (ver)kopers door een advertentie te starten gekoppeld aan de woningwaarde indicatietool: Sitekick

Dankzij de samenwerking is het mogelijk om in uw eigen Moving Digital omgeving eenvoudig campagnes te starten in de NU.nl app. Ga voor gemak en stel de advertentie automatisch in via uw mediamix.  

“Door de krachten van Moving Digital en NU.nl te bundelen, kunnen we het woningaanbod in Nederland naar de beeldschermen van onze appgebruikers brengen”, aldus Max Roks, verantwoordelijk voor NUlokaal binnen NU.nl. “De targetingmogelijkheden van NUlokaal stellen ons in staat om het woningaanbod hyperlokaal te promoten in de NU.nl-app.
NU.nl adverteren

Waarom NU.nl?

NU.nl heeft een dagelijks bereik van ruim 2 miljoen unieke bezoekers. Met een klein budget is het al mogelijk om zeer lokaal te adverteren op het grootste nieuwsplatform van Nederland! Vanaf € 10,- start u een campagne die wordt getoond in de NU.nl app. Met dit budget heeft u gegarandeerd 12.500 views. 

Benieuwd naar de advertentiemogelijkheden op NU.nl? Laat hier uw gegevens achter en wij adviseren u graag vrijblijvend.

NU.nl adverteren bij Moving Digital

Uw logo op het grootste digital nieuwsmedia in Nederland.

Word dé bekendste makelaar in uw regio.

Start een advertentie op NU.nl vanaf € 10,-

Mogelijkheid om automatisch campagnes te starten.

Starten met NU.nl adverteren?

Laat uw gegevens achter en wij nemen zo snel mogelijk contact met u op.